Earnestness

Pronunciation of Earnestness  

   

English Meaning

The state or quality of being earnest; intentness; anxiety.

  1. The quality of being earnest; sincerity; seriousness.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വ്യഗ്രമായ - Vyagramaaya | Vyagramaya
× മുൻപേ കൊടുക്കുന്ന അടയാളം - Munpe Kodukkunna Adayaalam | Munpe Kodukkunna Adayalam
× ഗൗരവമായ - Gauravamaaya | Gouravamaya
× ആത്മാർത്ഥമായ - Aathmaarththamaaya | athmarthamaya
× കാര്യമായി - Kaaryamaayi | Karyamayi
× അച്ചാരം - Achaaram | Acharam
× ഗൗരവമായി - Gauravamaayi | Gouravamayi
× ദൃഢമായ - Dhruddamaaya | Dhruddamaya
× അചഞ്ചലമായ - Achanchalamaaya | Achanchalamaya
× ആദിഫലം - Aadhiphalam | adhiphalam
× നിരതമായ - Nirathamaaya | Nirathamaya
× ആത്മാര്‍ത്ഥത - Aathmaar‍ththatha | athmar‍thatha
× കാര്യമായ - Kaaryamaaya | Karyamaya
× ജാമ്യത്തുക - Jaamyaththuka | Jamyathuka
× പ്രതിപത്തി - Prathipaththi | Prathipathi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Earnestness?

Name :

Email :

Details :×