Episodic

Pronunciation of Episodic  

English Meaning

Of or pertaining to an episode; adventitious.

  1. Relating to or resembling an episode.
  2. Composed of a series of episodes: an episodic novel.
  3. Limited to the duration of an episode; temporary.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

സംഭവകഥ - Sambhavakatha ;ഉപകഥാപരമായ - Upakathaaparamaaya | Upakathaparamaya ;ഉപാഖ്യാനം - Upaakhyaanam | Upakhyanam ;ഉപകഥാസ്വഭാവമുള്ള - Upakathaasvabhaavamulla | Upakathaswabhavamulla ;സംഭവം - Sambhavam ;ഉപകഥ - Upakatha ;

സംഭവശകലം - Sambhavashakalam ;അദ്ധ്യായം - Addhyaayam | Adhyayam ;ഇടക്കുണ്ടാകുന്ന - Idakkundaakunna | Idakkundakunna ;ആനുഷംഗികമായ - Aanushamgikamaaya | anushamgikamaya ;പ്രാസംഗികമായ - Praasamgikamaaya | Prasamgikamaya ;അപ്രകൃതമായ - Aprakruthamaaya | Aprakruthamaya ;പരമ്പരയിലെ ഓരോ പതിപ്പുകൾ - Paramparayile Oro Pathippukal ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Episodic?

Name :

Email :

Details :×