Fruitless

Pronunciation of Fruitless  

English Meaning

Lacking, or not bearing, fruit; barren; destitute of offspring; as, a fruitless tree or shrub; a fruitless marriage.

  1. Producing no fruit.
  2. Unproductive of success: a fruitless search. See Synonyms at futile.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഫലശൂന്യത - Phalashoonyatha ;നിഷ്‌ഫലമായ - Nishphalamaaya | Nishphalamaya ;വന്ധ്യം - Vandhyam ;ഫലഹീനമായ - Phalaheenamaaya | Phalaheenamaya ;സന്താനഹീനമായ - Santhaanaheenamaaya | Santhanaheenamaya ;നിഷ്‌ഫലത - Nishphalatha ;

വിഫലമായ - Viphalamaaya | Viphalamaya ;കായ്ക്കാത്ത - Kaaykkaaththa | Kaykkatha ;വിഫല - Viphala ;നിഷ്ഫലം - Nishphalam ;കായ്‌ക്കാത്ത - Kaaykkaaththa | Kaykkatha ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Fruitless?

Name :

Email :

Details :×