Reposed

   

English Meaning

Composed; calm; tranquil; at rest.

  1. Simple past tense and past participle of repose.
  2. calm and tranquil; at rest

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വിശ്രാന്തി - Vishraanthi | Vishranthi
× സ്വസ്ഥത - Svasthatha | swasthatha
× ആശ്രയിക്കുക - Aashrayikkuka | ashrayikkuka
× ഇടുക - Iduka
× ആലംബിക്കുക - Aalambikkuka | alambikkuka
× ശാന്തമായ - Shaanthamaaya | Shanthamaya
× വിശ്വാസം വയ്‌ക്കുക - Vishvaasam Vaykkuka | Vishvasam Vaykkuka
× അടിസ്ഥാനമാക്കുക - Adisthaanamaakkuka | Adisthanamakkuka
× സ്ഥാപിക്കുക - Sthaapikkuka | Sthapikkuka
× പ്രശാന്തത - Prashaanthatha | Prashanthatha
× നിശ്ചലമായി - Nishchalamaayi | Nishchalamayi
× മയക്കം - Mayakkam
× നിശ്ചലമായ - Nishchalamaaya | Nishchalamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Reposed?

Name :

Email :

Details :×