Slumberer

English Meaning

One who slumbers; a sleeper.

  1. One who slumbers; a sleeper.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുകന്നവൻ - Urakkam Thoongiyirikkukannavan ;മന്ദൻ - Mandhan ;മയക്കം - Mayakkam ;ഉറക്കം തൂങ്ങിയായ - Urakkam Thoongiyaaya | Urakkam Thoongiyaya ;മയങ്ങുക - Mayanguka ;വിശ്രാന്തി - Vishraanthi | Vishranthi ;

ഗാഢനിദ്ര - Gaaddanidhra | Gaddanidhra ;ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുകന്നവന്‍ - Urakkam Thoongiyirikkukannavan‍ ;ലഘുനിദ്ര - Laghunidhra ;ഉറക്കം തൂങ്ങുക - Urakkam Thoonguka ;ലഘുവായി ഉറങ്ങുക - Laghuvaayi Uranguka | Laghuvayi Uranguka ;മന്ദന്‍ - Mandhan‍ ;ഉറക്കം - Urakkam ;ഒന്നു ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക - Onnu Cheyyaathe Irikkuka | Onnu Cheyyathe Irikkuka ;തൂങ്ങൽ - Thoongal ;ചൈതന്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുക - Chaithanyamillaathe Irikkuka | Chaithanyamillathe Irikkuka ;നിദ്ര - Nidhra ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Slumberer?

Name :

Email :

Details :×