Slumberer

   

English Meaning

One who slumbers; a sleeper.

  1. One who slumbers; a sleeper.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മന്ദന്‍ - Mandhan‍
× നിദ്ര - Nidhra
× ലഘുവായി ഉറങ്ങുക - Laghuvaayi Uranguka | Laghuvayi Uranguka
× മന്ദൻ - Mandhan
× തൂങ്ങൽ - Thoongal
× ഒന്നു ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക - Onnu Cheyyaathe Irikkuka | Onnu Cheyyathe Irikkuka
× ചൈതന്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുക - Chaithanyamillaathe Irikkuka | Chaithanyamillathe Irikkuka
× മയക്കം - Mayakkam
× ഉറക്കം തൂങ്ങിയായ - Urakkam Thoongiyaaya | Urakkam Thoongiyaya
× വിശ്രാന്തി - Vishraanthi | Vishranthi
× ഗാഢനിദ്ര - Gaaddanidhra | Gaddanidhra

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Slumberer?

Name :

Email :

Details :×