Amazing

Pronunciation of Amazing  

English Meaning

Causing amazement; very wonderful; as, amazing grace.

  1. Present participle of amaze.
  2. Causing wonder and amazement; possessing uniquely wonderful qualities.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

അതിശയിപ്പിക്കുക - Athishayippikkuka ;അമ്പരന്ന - Amparanna ;കുഴക്കുക - Kuzhakkuka ;ആശ്ചര്യജനകമായ - Aashcharyajanakamaaya | ashcharyajanakamaya ;അത്ഭുതം - Athbhutham ;കളിതമാശ - Kalithamaasha | Kalithamasha ;

വിനോദം - Vinodham ;അമ്പരപ്പിക്കുക - Amparappikkuka ;വിസ്‌മയിപ്പിക്കുക - Vismayippikkuka ;ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുക - Aashcharyappeduththuka | ashcharyappeduthuka ;ആശ്ചര്യഭരിതമാവുക - Aashcharyabharithamaavuka | ashcharyabharithamavuka ;ചകിതനാവുക - Chakithanaavuka | Chakithanavuka ;അന്ധാളിക്കുക - Andhaalikkuka | Andhalikkuka ;അത്ഭുതപാരവശ്യം - Athbhuthapaaravashyam | Athbhuthaparavashyam ;ആശ്ചര്യം ജനിപ്പിക്കുക - Aashcharyam Janippikkuka | ashcharyam Janippikkuka ;അത്ഭുതകരമായ - Athbhuthakaramaaya | Athbhuthakaramaya ;അതിശയിപ്പിക്കുന്ന - Athishayippikkunna ;വിചിത്രമായ - Vichithramaaya | Vichithramaya ;അമ്പരപ്പ്‌ - Amparappu ;വിസ്‌മയം - Vismayam ;ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന - Aashcharyappeduththunna | ashcharyappeduthunna ;വിസ്മയനീയ - Vismayaneeya ;ആശ്ചര്യം - Aashcharyam | ashcharyam ;അത്ഭുതപ്പെടുക - Athbhuthappeduka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Amazing?

Name :

Email :

Details :×