Linguistic

Pronunciation of Linguistic  

English Meaning

Of or pertaining to language; relating to linguistics, or to the affinities of languages.

  1. Of or relating to language or linguistics.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഭാഷാ സംബന്ധിയായ - Bhaashaa Sambandhiyaaya | Bhasha Sambandhiyaya ;ഭാഷാവിഷയകമായ - Bhaashaavishayakamaaya | Bhashavishayakamaya ; ;ബഹു ഭാഷാപണ്‌ഡിതൻ - Bahu Bhaashaapandithan | Bahu Bhashapandithan ;ഭാഷാശാസ്‌ത്രം - Bhaashaashaasthram | Bhashashasthram ;ഭാഷാ നിപുണൻ - Bhaashaa Nipunan | Bhasha Nipunan ;

ബഹുഭാഷാപാണ്‌ഡിതൻ - Bahubhaashaapaandithan | Bahubhashapandithan ;ഭാഷാപ്രവീണൻ - Bhaashaapraveenan | Bhashapraveenan ;ഭാഷാശാസ്‌ത്രപരമായ - Bhaashaashaasthraparamaaya | Bhashashasthraparamaya ;ഭാഷാശാസ്‌ത്രകാരൻ - Bhaashaashaasthrakaaran | Bhashashasthrakaran ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Linguistic?

Name :

Email :

Details :×