Smuggler

Pronunciation of Smuggler  

   

English Meaning

One who smuggles.

  1. One who smuggles things.
  2. A vessel employed in smuggling.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കള്ളച്ചരക്കുകടത്തുന്നവന്‍ - Kallacharakkukadaththunnavan‍ | Kallacharakkukadathunnavan‍
× കള്ളക്കടത്തുകാരൻ - Kallakkadaththukaaran | Kallakkadathukaran
× കള്ളക്കടത്തുകാരന്‍ - Kallakkadaththukaaran‍ | Kallakkadathukaran‍
× കടത്തുക - Kadaththuka | Kadathuka
× വ്യാജമായി കടത്തുന്നവന്‍ - Vyaajamaayi Kadaththunnavan‍ | Vyajamayi Kadathunnavan‍
× വ്യാജമായി കടത്തുന്നവൻ - Vyaajamaayi Kadaththunnavan | Vyajamayi Kadathunnavan

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Smuggler?

Name :

Email :

Details :×