English Meaning

  1. Plural form of cow.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കറവപ്പശു - Karavappashu ;ഗോവസൂരി - Govasoori ; ;പെൺതിമിംഗലം - Penthimimgalam ;കാണ്ടാമൃഗി - Kaandaamrugi | Kandamrugi ;പശുക്കൾ - Pashukkal ;

ഗോക്കള്‍ - Gokkal‍ ;ധാരാളം പണം നൽകുന്ന ആൾ - Dhaaraalam Panam Nalkunna Aal | Dharalam Panam Nalkunna al ;പിടിയാന - Pidiyaana | Pidiyana ;ആല - Aala | ala ;പശുത്തൊഴുത്ത്‌ - Pashuththozhuththu | Pashuthozhuthu ;കടൽപ്പശു - Kadalppashu ;ഗോക്കൾ - Gokkal ;എരുമ - Eruma ;പശുക്കള്‍ - Pashukkal‍ ;ബലം പ്രയോഗിച്ച്‌ കീഴടക്കുക - Balam Prayogichu Keezhadakkuka ;ഭയാക്രാന്തനാക്കുക - Bhayaakraanthanaakkuka | Bhayakranthanakkuka ;പ്രസവിച്ച പശു - Prasavicha Pashu ;നെറ്റിത്തടുത്തിലെ ഒതുങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത രോമം - Nettiththaduththile Othungaan Koottaakkaaththa Romam | Nettithaduthile Othungan Koottakkatha Romam ;ബലം പ്രയോഗിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ കീഴടക്കുക - Balam Prayogicho Bheeshanippeduththiyo Keezhadakkuka | Balam Prayogicho Bheeshanippeduthiyo Keezhadakkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 41:18

Suddenly seven cows came up out of the river, fine looking and fat; and they fed in the meadow.


അപ്പോൾ മാംസപുഷ്ടിയും രൂപഗുണവുമുള്ള ഏഴു പശു നദിയിൽനിന്നു കയറി ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.


Genesis 41:3

Then behold, seven other cows came up after them out of the river, ugly and gaunt, and stood by the other cows on the bank of the river.


അവയുടെ പിന്നാലെ മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള വേറെ ഏഴു പശു നദിയിൽ നിന്നു കയറി, നദീതീരത്തു മറ്റേ പശുക്കളുടെ അരികെ നിന്നു.


1 Samuel 6:10

Then the men did so; they took two milk cows and hitched them to the cart, and shut up their calves at home.


അവർ അങ്ങനെ തന്നേ ചെയ്തു; കറവുള്ള രണ്ടു പശുക്കളെ വരുത്തി വണ്ടിക്കു കെട്ടി, അവയുടെ കിടാക്കളെ വീട്ടിൽ ഇട്ടു അടെച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Cows?

Name :

Email :

Details :×