Remonstrance

Pronunciation of Remonstrance  

   

English Meaning

The act of remonstrating

  1. The act of remonstrating.
  2. An expression of protest, complaint, or reproof, especially a formal statement of grievances.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആക്ഷേപിക്കുക - Aakshepikkuka | akshepikkuka
× ബാക്കി - Baakki | Bakki
× എതിർന്യായം കാട്ടുക - Ethirnyaayam Kaattuka | Ethirnyayam Kattuka
× ശക്തിയായ പ്രതിഷേധം - Shakthiyaaya Prathishedham | Shakthiyaya Prathishedham
× ആക്ഷേപം - Aakshepam | akshepam
× എതിര്‍ന്യായം - Ethir‍nyaayam | Ethir‍nyayam
× എതിർന്യായം - Ethirnyaayam | Ethirnyayam
× പ്രതിഷേധം പ്രകടമാക്കുക - Prathishedham Prakadamaakkuka | Prathishedham Prakadamakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Remonstrance?

Name :

Email :

Details :×