Spurning

English Meaning

  1. Present participle of spurn.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പ്രത്യാഖ്യാനിക്കുക - Prathyaakhyaanikkuka | Prathyakhyanikkuka ;നിന്ദനം - Nindhanam ;അപമാനിക്കുക - Apamaanikkuka | Apamanikkuka ;തിരസ്‌കരിക്കുക - Thiraskarikkuka ;നീരാകരിക്കുക - Neeraakarikkuka | Neerakarikkuka ;ത്യജിക്കുക - Thyajikkuka ;

നിരാകരിക്കുക - Niraakarikkuka | Nirakarikkuka ;തൊഴിച്ചുമാററുക - Thozhichumaararuka | Thozhichumararuka ;അപമാനിക്കുന്നതായ - Apamaanikkunnathaaya | Apamanikkunnathaya ;തിരസ്‌കരണം - Thiraskaranam ;നിസ്സാരമാക്കുക - Nissaaramaakkuka | Nissaramakkuka ;നിസ്സാരമാക്കുന്നതായ - Nissaaramaakkunnathaaya | Nissaramakkunnathaya ;പുച്ഛിക്കുക - Puchchikkuka ;തിരസ്സകരിക്കുന്നതായ - Thirassakarikkunnathaaya | Thirassakarikkunnathaya ;ധിക്കരിക്കുക - Dhikkarikkuka ;തൊഴി - Thozhi ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Spurning?

Name :

Email :

Details :×