Spurning

   

English Meaning

  1. Present participle of spurn.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നിരാകരിക്കുക - Niraakarikkuka | Nirakarikkuka
× നീരാകരിക്കുക - Neeraakarikkuka | Neerakarikkuka
× തൊഴി - Thozhi
×
× അപമാനിക്കുക - Apamaanikkuka | Apamanikkuka
× നിസ്സാരമാക്കുന്നതായ - Nissaaramaakkunnathaaya | Nissaramakkunnathaya
× അപമാനിക്കുന്നതായ - Apamaanikkunnathaaya | Apamanikkunnathaya
× പ്രത്യാഖ്യാനിക്കുക - Prathyaakhyaanikkuka | Prathyakhyanikkuka
× നിസ്സാരമാക്കുക - Nissaaramaakkuka | Nissaramakkuka
× തൊഴിച്ചുമാററുക - Thozhichumaararuka | Thozhichumararuka
× തിരസ്സകരിക്കുന്നതായ - Thirassakarikkunnathaaya | Thirassakarikkunnathaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Spurning?

Name :

Email :

Details :×