Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Invaluable

Pronunciation of Invaluable  

English Meaning

Valuable beyond estimation; inestimable; priceless; precious.

  1. Of inestimable value; priceless: invaluable paintings; invaluable help.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വിലമതിക്കാനാവാത്ത - Vilamathikkaanaavaaththa | Vilamathikkanavatha

അമൂല്യമായ - Amoolyamaaya | Amoolyamaya

ശ്രേഷ്ഠമായ - Shreshdamaaya | Shreshdamaya

വിലമതിക്കാനൊക്കാത്ത - Vilamathikkaanokkaaththa | Vilamathikkanokkatha

×

Found Wrong Meaning for Invaluable?

Name :

Email :

Details :×